Burgemeester van Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Behandeld door A. Pehlivan
Datum 27 maart 2020
Doorkiesnummer 030 – 28 60353
E-mail a.pehlivan@utrecht.nl

De oorspronkelijke brief Hier

Onderwerp Religieuze bijeenkomsten en Corona
Verzonden Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst wil ik mijn waardering naar u uitspreken. Ik heb gehoord van de maatregelen die u heeft genomen naar aanleiding van de Corona pandemie en uw instellingen heeft gesloten. Een moedig en verstandig besluit. Een dergelijk besluit communiceren naar uw achterban zal voor velen van u een lastige opgave zijn geweest. Ik heb ook vernomen dat vanuit diverse religieuze instellingen veel vrijwilligerswerk wordt geleverd om onze maatschappij draaiende te houden. Ook daarvoor wil ik u hartelijk danken. Wat ontzettend fijn dat de Utrechtse samenleving in deze moeilijke tijden op uw steun kan rekenen.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, zijn er aanvullende maatregelen getroffen door het kabinet om de pandemie zoveel mogelijk te bestrijden. Kortgezegd komt het er op neer dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Alle religieuze bijeenkomsten met meer dan 30 personen worden verboden tot 1 juni. De reden dat bij deze bijeenkomsten wel meer dan drie personen mogen samen komen, ligt in de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid.

Ik realiseer me dat deze maatregelen u hard raken. Bijvoorbeeld vanwege de aankomende religieuze vieringen als Pesach, Pinksteren en de ramadanperiode. Deze samenkomsten staan bij uitstek in het teken staat van samenzijn, saamhorigheid en verbinding. Door de maatregelen van het kabinet (welke bekrachtigd zijn middels een noodverordening) mogen religieuze bijeenkomsten tot 30 personen met inachtneming van de hygiënische maatregelen en 1,5 meter afstand tussen elkaar doorgaan. Ik heb al via mijn medewerkers vernomen dat een aantal van u het doorlaten gaan van religieuze bijeenkomsten op deze manier om verschillende redenen onverstandig vindt.

Ik mag religieuze bijeenkomsten tot 30 personen niet verbieden. Dat wil ik ook niet. Maar ik steun de oproep van een aantal van u om de religieuze instellingen omwille van de volksgezondheid gesloten te houden. De gezondheid van u en die van alle overige inwoners van onze gemeente moeten we zo min mogelijk in gevaar brengen. Ik realiseer me nogmaals dat dit een uitermate pijnlijk en verdrietig besluit moet zijn van u als bestuurder. Gezondheid gaat echter boven alles. Als ik u daarin kan helpen, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Voor nu, sterkte, blijf gezond en ondanks de situatie wens ik u en de gehele gelovige gemeenschap in Utrecht alvast fijne feestdagen.

Hoogachtend,
mr J.H.C van Zanen