Beste reisgenoten,

We leven in bijzondere omstandigheden met lastige, verdrietige en en ook mooie momenten.
We hopen dat het jullie goed gaat en dat jullie gezondheid naar behoren is.
Bijzonder is ook dat onze gebedshuizen gesloten zijn. Bezoek aan kerk, moskee of synagoge is niet mogelijk of wenselijk.

Het aanstaande Paasfeest dat in de christelijke traditie een hoogtepunt in het kerkelijk jaar is zullen we op andere wijze vorm moeten geven. Het aansteken van een kaars is daarbij belangrijk. Wellicht kunnen we a.s. zondagmorgen allen een kaars aansteken en aan elkaar en aan de wereld denken.

Ook de Ramadan die 23 april aanvangt zal een bijzondere invulling bij ieder persoonlijk krijgen. De jaarlijkse Iftar die we gezamenlijk in de moskee Omar al Farouq beleven zal nu achterwege blijven. We denken aan elkaar.

Ontvang onze hartelijke groet,
Minny van Oortmerssen en Arthur Modderkolk.